Хэрэглэгчийн туслах7710-1251

Үйлчилгээний нөхцөл

1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

 • s002.greensoft.mn сайт нь ГРИЙН СОФТ ХХК-ийн албан ёсны вэб сайт бөгөөд энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь уг вэб сайтаар бараа бүтээгдэхүүн худалдан авахтай холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулна.
 • Хэрэглэгч та вэб сайтаар үйлчлүүлэхээсээ  манай өмнө үйлчилгээний нөхцөлтэй сайтар танилцаж хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсны үндсэн дээр онлайн худалдан авалт хийж эхэлнэ.
 • Энэхүү вэб сайтын лого, нэр бусад загварыг хуулах, олшруулах, дуурайх, өөр бусад ямар ч зүйлд ашиглахыг хориглоно. 
 • Барааны мэдээлэл, үнийн өөрчлөлт, хямдрал урамшууллын үнэн зөвийг компани бүрэн хариуцна.
 • Захиалагч нь вэб сайтын талаар санал гомдол, шинэ санал, шүүмж зэргийг вэбийн журмын дагуу холбогдох хаягаар илэрхийлэх, илгээх эрхтэй. 

2. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ

 • Хэрэглэгч нь s002.greensoft.mn сайтаар үйлчлүүлэхдээ бүртгүүлсэн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах, худалдан авалт хийхийг хүссэн ямар ч хэрэглэгч вэб бүртгэлд өөрийн имэйл хаяг, утасны дугаар болон бусад шаардлагатай мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө.
 • Захиалагчийн мэдээллийн бүрэн бүтэн болон үнэн зөв байдал, хэрэглэгчийн мэдээллийн нууцлалыг байгууллага бүрэн хамгаална.
 • Захиалагчийн мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдалд захиалагч бүрэн хариуцлага хүлээнэ.
 • Нэг хэрэглэгч нэг л имэйл хаягаар бүртгүүлэх эрхтэй. Ашиглагдсан имэйл хаяг дахин өөр бүртгэлд ашиглах боломжгүй байна. 

3. ТӨЛБӨР ТООЦОО

 • Сайтад байршуулсан онлайн үнэ нь НӨАТ шингээсэн жижиглэнгийн үнэ байна.
 • s002.greensoft.mn -ээс бараа бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа заагдсан төлбөрийг 100 % төлсний дараа захиалга баталгаажиж хүргэлт хийгдэнэ. 
 • Төлбөр дутуу төлөгдсөн тохиолдолд хүргэлт хийгдэх боломжгүй.
 • Төлбөр нь илүү төлөгдсөн бол хэрэглэгчийн хүсэлтийн дагуу Грийн Софт ХХК нь ажлын 3 өдөрт багтаан хэрэглэгчийн дансанд буцаан шилжүүлнэ.
 • Төлбөрийг дансаар, банк хоорондын шилжүүлэг болон дараах онлайн төлбөр тооцооны систем ашиглан хийж болно.  
 • Интернет доголдол, банкны үйл ажиллагаа, цахилгааны саатал, хэрэглэгчийн буруутай, алдаатай үйл ажиллагаанаас төлбөрийн асуудал гарсан тохиолдолд Грийн Софт ХХК хариуцах боломжгүй.

4. ХҮРГЭЛТ

 • Хүргэлтээр захиалсан бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчийн заасан хаягт хүргэж үйлчилнэ. 
 • s002.greensoft.mn нь хэрэглэгчийн захиалгын бараа баталгаажсаны дараа  Улаанбаатар хот дотор хүргэлтийг 24-48 цагийн дотор гүйцэтгэнэ. 
 • Захиалагч бараагаа хүлээн авахаар бүртгүүлсэн хаяган дээр байгаагүйгээс үүдсэн давтан хүргэлтийн зардлыг захиалагч төлнө. Нэг удаагийн хүргэлтийн үнэ байршлаас хамааран 3’000₮ - 5’000₮ байна.
 • Хүргэлт нь өдөр бүр хийгдэх ба МУ-ын хуулиар бүх нийтийн амралт гэж заасан өдрүүдэд хийгдэхгүй. 

5. САНАЛ ХҮСЭЛТ БОЛОН БУСАД

 • Худалдан авагчийн мэдээлэл болон төлбөрийн талаар ямар нэг асуудал эсвэл тодруулах зүйл гарвал вэб сайтын хэрэглэгчийн утас болох 177101251 эсвэл имэйл /[email protected]/-рүү холбогдож лавлагаа авч болно.
 • Хэрэглэгчээс гарсан гомдол, маргаантай асуудлыг үйлчилгээний нөхцөл, нууцлалын баталгаа болон Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу шийдвэрлэнэ.
Таалагдсан Цэс 0 0₮
Дээш