Хэрэглэгчийн туслах7710-1251

Нууцлалын баталгаа

  • Хэрэглэгч системд бүртгүүлэх үед цахим шуудангийн хаяг болон Хэрэглэгчийн үүсгэсэн нууц үг системд хадгалагдана. Хэрэглэгчийн оруулсан нууц үгийг систем шифрлэн кодчилж хадгалах учир Хэрэглэгчээс өөр хэн ч нууц үгийг мэдэх боломжгүй.
  • s002.greensoft.mn  нь таны хандах эрхийг ашиглан таны мэдээлэлд нэвтрэх боломжгүй болно.
  • s002.greensoft.mn сайт нь хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд ашиглуулахгүй, түгээхгүй бөгөөд зөвхөн худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүний захиалга түүнийг хүргэж өгөх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний урамшуулал, хөнгөлөлт, шинэ бүтээгдэхүүний мэдээлэл санал болгох, танилцуулах зорилгоор ашиглана. 
  • Хэрэглэгч өөрийн нэвтрэх нэр, нууц үгийн нууцлал, аюулгүй байдлыг зөвхөн өөрөө хариуцах бөгөөд нэвтрэх нэр, нууц үгээ ямар ч тохиолдолд гуравдагч этгээдэд дамжуулахгүй байх үүрэгтэй. 
  • Хэрэглэгч өөрийн буруутай үйлдлээс хамаарч нэвтрэх нэр, нууц үгээ бусдад мэдэгдэж, үүнээс үүссэн хохирол, хариуцлагыг хэрэглэгч өөрөө бүрэн хариуцна.
Таалагдсан Цэс 0 0₮
Дээш